pb.pl

Tomasz Hanczarek

Tomasz Hanczarek

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, kierunek Zarządzanie i Informatyka. Współzałożyciel Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy. Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi, określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Zasiadał również w zarządach spółek Park Invest, Work Recruitment, Industry Personnel Services.

Jan Czeremcha

Jan Czeremcha

Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1988 roku dołączył do zespołu Banku Handlowego. W latach 1991-1994 był członkiem Komitetu Kredytowego i kierował Wydziałem Kredytów w Kredyt Banku. Od 1994 do 2004 r. pracował w Rabobank Polska, gdzie był dyrektorem Departamentu Kredytów i Dyrektorem ds. Bankowości Korporacyjnej. W lipcu 2000 r. został członkiem Zarządu Rabobank Polska, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną. W sierpniu 2004 r. objął w Getin Banku stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Pion Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 r. jest Wiceprezesem Zarządu Raiffeisen Bank Polska.

Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

Założyciel Prezes Zarządu i spółki giełdowej DGA S.A., Inwestor i promotor przedsiębiorczości. Z branżą konsultingową związany od 23 lat, na przestrzeni których rozwinął firmę doradczą z sukcesem rywalizującą z międzynarodowymi korporacjami konsultingowymi. Od 2004 roku notowana na warszawskim parkiecie, stała się pierwszą polską publiczną spółką doradczą. DGA to również dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa gromadząca podmioty doradcze i usługowe z różnych branż, które się wzajemnie uzupełniają i dzięki efektowi synergii pod dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra” realizują projekty dla biznesu i administracji.  Mając na swoim koncie wiele sukcesów na polu doradczym, od 5 lat również aktywny jako inwestor w start-upy oraz firmy o dużym potencjale rozwoju z różnorodnych branż. Dotychczasowe inwestycje to m.in. jeden z czołowych portali zakupów grupowych www.fastdeal.pl, internetowy dystrybutor książek do słuchania www.audiobook.pl, czy też operator m.in. sieci restauracji Sioux oraz klubów muzycznych Lizard King - spółka R&C Union S.A.

Zbigniew Drzewiecki

 Zbigniew Drzewiecki

Partner zarządzający kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy”. Adwokat - członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i wspólnik „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od roku 1992. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, postępowaniach sądowych oraz prawie rynków kapitałowych. Rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa nieruchomości w rankingach „Rzeczpospolitej” rokrocznie w latach 2007-2013, w rankingach magazynu „Forbes” za lata 2010 i 2011, jak również w „Chambers Europe” 2012. Rekomendowany w dziedzinie sporów sądowych w rankingach „Legal 500” oraz „Chambers & Partners” (2011-2013). Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. Od roku 2011 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Założyciel Fundacji „Prawo do Pomocy”, powołanej do niesienia pomocy młodym prawnikom dotkniętym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nieposiadającym środków do życia. Zbigniew Drzewiecki jest autorem szeregu publikacji dotyczących prawa gospodarczego. Włada językiem polskim (ojczystym), angielskim i rosyjskim.

Adam Jarmicki

Adam Jarmicki

Pracuje w Penta od 2008 roku, od początku powstania polskiego biura funduszu. Do tej pory był odpowiedzialny za zrealizowane transakcje w spółki Drumet oraz Żabka Polska. Inwestycja w Drumet, producenta stalowych drutów i lin z Włocławka, lidera polskiego rynku i istotnego gracza europejskiego, to przykład udanej restrukturyzacji wymagającej bardzo aktywnego zaangażowania i nadzoru nad działalnością operacyjną spółki oraz silnej współpracy w zarządem. Spółka została skutecznie zrewitalizowana pod względem kosztowym i przychodowym i w ciągu 2 lat sprzedana inwestorowi strategicznemu. Żabka Polska, największa sieć sklepów typu convenience w Polsce (pod markami Żabka i Freshmarket), to jedna z najlepszych inwestycji Penta w Polsce oraz przykład skutecznie realizowanej strategii budowania i rozwoju zorganizowanej sieci detalicznej. Aktualnie Adam Jarmicki jest zaangażowany w inwestycję Penta w Grupę EM&F oraz jest członkiem Rady Nadzorczej EM&F SA. Poza doświadczeniami z branży detalicznej i przemysłu, Adam Jarmicki jest aktywnie zaangażowany w projekty z segmentu usług medycznych (EMC Instytut Medyczny). Adam Jarmicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie studiował finanse i bankowość.

Partner strategiczny

Work Service

Partnerzy

Raiffeisen
DGA
Drzewiecki
Penta

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu